Сполај ти!

Еден израз во нашиот јазик којшто денес го слушаме сѐ поретко, за разлика од порано, а во иднина веројатно целосно ќе се исфрли од употреба и ќе можеме да го […]

Што значи зборот… Црква?

Ако нашиот збор „Црква“, за сите нас несомнено го означува следново: собирот на христијаните како Тело Христово, со Христос како Глава негова, но истовремено и самата градба на Црквата, тогаш […]