Катавасија: Христос се раѓа, славете Го!

Секоја песна од каноните на празничната утрена се завршува со катавасија. Тоа се ирмоси кои се употребуваат на богородичните празници, иако некои од нив во деновите на големи богородични празници се прилагодуваат на празничниот настан и се менуваат. Постојат различни катавасии кои се употребуваат зависно од годишниот литургиски циклус, а најчесто се пее катавасијата „Отверзу […]