Златната уста на св. Јован Златоуст

Светиот Јован, Архиепископ Константинополски, бил наречен Златоуст поради чудесно точната чистота на неговите учења, и раскошната убавина на неговиот говор. Речено е дека после неговото покрстување никогаш не се заколнал за нешто, ниту некого натерал да се колне, не излажал, не проколнал никого, не озборувал, ниту наклеветил, ниту пак, исмејал некого. + + + Истиот […]

Молкот на монахот

Некои философи еднаш посетиле еден старец, и откако тој се помолил, замолчил, плетејќи бројаница и не обрнувајќи внимание на нив. Тие го молеле, велејќи му: „Кажи нешто, оче!“, но тој продолжил да не зборува. Му рекле: „Но, ние дојдовме токму поради ова: да слушнеме нешто од тебе и да се поучиме.“ Старецот им одговорил: „Вие […]