За исусовата молитва

Кој не ја познава светогорската молитва? Сочинета е од една мала фраза, од одмерени зборови. „Господи Исусе Христе, помилуј ме, мене грешниот.“ Со гласниот повик „Господи“, Го славиме Бога, Неговото славно величество, Царот Израилев, Создателот на видливото и невидливото создание, пред Кого треперат Серафимите и Херувимите. Со слаткото призивање и повикување „Исусе“, сведочиме дека Христос […]

За молитвата

1. Молитвата е една од најважните и најмоќни сили, којашто го препородува оној којшто се моли, дарувајќи му телесна и духовна благосостојба. 2. Молитвата претставува душевни очи и крилјата. Таа ни дарува одважност и сила да Го гледаме Бога. 3. Брате мој, моли се со усните сè додека Божјата Благодат не те просветли да се […]

Иконата и нестворената светлина

Ќе се обидам да го истражам односот меѓу иконата и несоздадената светлина, изнесувајќи седум одредувања [дефиниции] за иконите. На крајот, ќе го резимирам исихастичкиот карактер на иконографијата во седум реченици. Првото одредување кое одлично ја изразува иконата му припаѓа на Виргил Георгиј: „Иконата е прозор кон вечноста“. Второто одредување: „Иконата е она што го гледаме […]