Која е разликата помеѓу кондак и икос?

Зборот кондак (грчки kondakion) првенствено означувал свиток од пергамент со записи на црковни песни. Потоа тој означувал кратка црковна песна, која во себе содржи хвала за Господа Бога, за Мајката Божја или за светител. Понекогаш кондакот ја искажува главната содржина на црковниот празник. Името на кондакот е поврзано со една случка од животот на свети […]

Тропар на втори глас

Забелешка: Заради поголема прегледност, тропарот е поделен на неколку делови. 1. (Ј)егда [кога] снишел (ј)еси [си слегол] к смери [кај/кон смртта] животе [животе] бесмертниј [бессмртен] Препев: Кога си умрел Животе Бесмртен 2. тогда [тогаш] ад [адот] умертвил(ј)еси[си го умртвил] блистанием[со блескањето]божества[на Божеството] Препев: тогаш адот си го умртвил со блескањето на Божеството 3. (ј)егда[кога] же […]

Свети поети

Црковните поети ги нарекуваме химнографи, или во превод – песнописци/песнотврци. Меѓу нив, најзначајни се: Свети Роман Слаткопевец. Познат е по тоа што немал слух и не знаел да пее, а потоа Бог му дал дар за пеење. Тој напишал мноштво кондаци. Свети Андреј Критски. Тој е првиот творец на канони. Тој го напишал познатиот канон […]

Химнографија, втор дел

Објаснивме што се тоа антифони, и што е тоа антифоно (наизменично) пеење, а кажавме нешто и за псалмите и тропарите. Да погледнеме уште три значајни видови на поезија: кондак, акатист и канон. Кондакот е обемно дело во вид на драма, кое не постои денеска. Ова дело било заменето со слично на него по обемноста – […]

Химнографија

Сега малку и за химнографијата, којашто е, може да кажеме, посебна наука за себе. Песните кои се пеат или кои се читаат на нашите богослужби се нашата химнографија. Тие се поделени на различни видови. Први песни кои ги пееле христијаните, а се употребувале кај Јудеите, биле псалмите. Псалмите се ненадминати по својата содржина. Тие се […]