Зошто за Бога велиме дека е Господ?

Зошто христијанинот на својот Бог Му се обраќа со зборот Господ(и)? Одговорот е јасен – затоа што неговиот Бог е и негов Господар. Со тоа, пак, се отвора и веднаш се затвора друго прашање: што е тој човек кој својот Бог го нарекува Господ? Се рабира, тој човек е Негов раб или слуга. Ако првите […]