Покана за предавања и промоција на книга

Филозофското друштво на Македлонија има чест да ве покани на следните настани: 1. Предавање ВИЗАНТИСКАТА ФИЛОСОФИЈА И СОВРЕМЕНИТЕ СОЦИЈАЛНИ НАУКИ Предавач: д-р Георги Каприев (Професор на Философскиот факултет при Софискиот универзитет […]