Генетски модифицирани организми (ГМО)

Остварување на еден научен сон Кон средината на деведесетите години, генетско модифицираните организми (ГМО) влегоа во комерцијално производство и употреба. За тоа што претставуваат ваквите организми и како настануваат, разговаравме […]