Се приближи ли крајот на светот?

Кога учениците Го прашале нивниот Учител за Неговото второ доаѓање и крајот на светот, Исус не им дал конкретен датум, туку попрво им говорел за знаците што ќе се јават, а кои ќе покажат дека близу е доаѓањето на Господа. А потоа им вели: „А за тој ден и час никој не знае, ниту ангелите […]

За доаѓањето на Синот Човечки

Тогаш ако ви каже некој: „Еве овде е Христос“, или „таму е“, не верувајте! Оти ќе се појават лажни христоси и лажни пророци, и ќе покажат големи знаци и чуда, за да ги прелажат, ако е можно, избраните. Ете однапред ви кажав. И така, ако ви речат: „Ете во пустината е Он“ – не излегувајте. […]

Времето на овој гнил свет

Времето на овој осиромашен свет ќе помине кога, според зборовите на Спасителот, љубовта ќе осиромаши… Никакви светски катаклизми и социјални немири, војни и епидемии не се дораснати пред претсмртната дијагноза: љубовта ќе осиромаши… Луѓето ќе се отуѓат, дури и од најблиските; ќе станат странци еден на друг. Братот ќе го предаде барата си, пријателот ќе […]