Култ кон здравјето

Како и колку се поврзани душата и телото? Дали и колку треба да се грижиме за нашето физичко здравје? Зошто грижата за здравјето е бесмислена доколку не е усогласена со грижа за душата? Кои се опасностите од денешниот култ кон здравјето? За жал, во последно време гледаме дека се создава еден култ кон човечкото здравје. […]

Преп. Максим Исповедник: За душата

Најпрвин ќе ги поставам критериумите според кои душата може да биде сфатена. Потоа, низ што се сведочи нејзиното постоење. Трето, дали таа има своја одредена суштина или пак нејзината суштина е неодредена. Четврто, дали е проста или сложена? Петто, дали е бесмртна? И на крајот, дали е таа разумна или неразумна. Сите овие прашања би […]