Мотивот за Воплотување на Логосот Божји (2)

III Во текот на оваа долговечна дискусија постојано се прави повик кон сведоштвото на Отците. Зачудувачко е што најважното сведоштво, кое всушност ни е дадено во светоотечкиот материјал на оваа тема, е пренебрегнат. Со оглед на тоа што мотивот на Воплотувањето во патристичкиот период не беше никогаш поткренат формално, најголемиот дел од текстовите кои се […]

Мотивот за Воплотување на Логосот Божји (1)

Cur Deus Homo?1 „Јас сум Алфа и Омега“ (Откровение 1, 8) I Од самиот почеток на христијанството неговата порака e благовестие за спасението. Согласно на тоа, нашиот Господ е примарно поиман и опишуван како Спасителот, Кој го искупи Својот народ од ропството на гревот и распадливоста. Самото Христово Воплотување во раното христијанско богословие вообичаено е […]

Догма за непорочното зачнување

„Царствената, во вистинска слава и достоинство облечена Дева, нема потреба од никаква лажна слава“ Ad canonicos Lugdunenses, de conceptione s. Mariae. Бернард од Клерво Некои, залажувајќи се од сличноста на зборовните изрази или од лажна асоцијација на идеите, го помешуваат учењето на Римската Црква за непорочното зачнување на Марија со догмата за девственото зачнување на […]

Догмати и разум

Односот на догматите кон човечкиот разум е детерминиран со нивните двострани природи и својства. Доколку догматите по природа се божествени вистини со божествени својства на вечност, бескрајност, непроменливост, дотолку повеќе човечкиот разум по природа е тварен, со човечки својства на релативност, ограниченост, променливост. Освен тоа, во својата емпириска даденост човечкиот разум е проникнат со гревовност, […]

Принесувањето на Богомладенецот

Трогателна е сцената каде што Христос се принесува како младенец во Храмот. Предвечниот Бог, кој истовремено како Логос Божји беше постојано соединет со Својот Отец и со Светиот Дух, и го управуваше светот, сета вселена, се јавува како младенец во Храмот, наоѓајќи се во прегратката на Својата мајка. Иако Христос беше младенец, истовремено беше „предвечен […]

Придонесот на Богородица кон обожувањето на човекот

Господ Исус ни ја даде можноста да заедничариме со Бога и да се вратиме кон првобитната цел, како што беше од Бога уредено за човекот. Поради тоа во Светото Писмо ни е објавено дека Тој е патот, вратата, добриот пастир, живот, воскресение, светлост. Тој е Новиот Адам, кој ја поправа грешката на првиот Адам. Првиот […]

За воплотувањето

Бог не е органичен на ниту еден начин. Затоа Отците нагласуваат дека Бог Отец е насекаде присутен преку Своите енергии. Поради ипостасното единство со човечката природа Христова, и Христос како Логос е насекаде присутен преку енергиите, додека пак, Христос како Логос е отсутен според суштината. Меѓутоа, човечката природа Христа е насекаде присутна по суштината. Значи, […]

Иконата и нестворената светлина

Ќе се обидам да го истражам односот меѓу иконата и несоздадената светлина, изнесувајќи седум одредувања [дефиниции] за иконите. На крајот, ќе го резимирам исихастичкиот карактер на иконографијата во седум реченици. Првото одредување кое одлично ја изразува иконата му припаѓа на Виргил Георгиј: „Иконата е прозор кон вечноста“. Второто одредување: „Иконата е она што го гледаме […]

Догматското учење на Свети Григориј Богослов

Молчење и слово Служењето со зборовите Григориј го сметал за главен дел од својот живот. Меѓутоа уште пред завршувањето на Атинската академија тој знаел да ги посвети на себе, не зборовите како вештина, туку зборовите за Бога, знаел да постане не „филолог“ (Philologos), туку „филозоф“ (Philosofos), не ритор (говорник), туку богослов. Термините „философија“ и „богословие“ […]