Современа духовност

Во нашето забрзано општество, кое се темели на забрзано уживање, луѓето бараат и забрзана примена на духовност. Потонати во калта на примамлива чувствителност, тие го бараат духовното преку похотливото. Хипнотизирани во својата фалшива самодоволност, луѓето се стремат кон некаква духовност, кoја ги доведува до уште подлабока хипноза, но со духовен сјај. Тие мислат дека ќе […]