Молк во небесата

Втор дел (претходно: Прв дел) Она добро коешто постои во светот е во сферата на световните уметности, како што особено е вотелотворено низ примерот на светото семејство: Јосиф и Марија, и нивниот син Михаил – кој е така наречен според Архангел Михаил, оној кој се бори на страната на Бога за време на небесната војна, […]

Молк на небесата: „Седмиот печат“

Филмската теологија на бергмановиот „Седмиот печат“ Филмот „Седмиот Печат“ (1957г.) на Ингмар Бергман е дело чијшто религиски симболизам е очигледен за секој внимателен гледач. Неговиот херој, Антониј Блок (Макс вон Сидоу), штотуку пристигнат од Крстоносните Војни, ја предизвикува Смртта на една партија шах, надевајќи се дека добиеното време ќе го искористи за да направи макар […]