Детето и професорот

Некој познат професор, кој бил атеист, држел предавање во некој амфитеатар промовирајќи ја неговата најнова книга во која го негирал Божјото постоење. Професорот зборувал со часови и на крајот прашал […]

Атеистот и старицата

Ноќта, во 12 часот некој чукна на вратата од куќата на еден свештеник. Тоа беше една старица, која го бараше свештеникот за да причести еден смртно болен човек. Свештеникот се […]

Либерален vs идеолошки атеизам

Либералниот атеизам би требало да се занимава со слободата на изборот. Во принцип, тој тоа и е. Либералните атеисти ичекуваат нивниот избор и слобода на избор да се почитуваат, подеднакво […]

Науката и безбожниците

Пред неколку години, на едно предавање, во Лондон, еден безбожник докажуваше дека најголемиот дел од научниците не верува во Бога. Тоа длабоко го навреди и растажи професорот и научник Табрума, […]