Дали е правилно Христијаните да го користат зборот „Аллах“?

Прашање Дали би сакале да напишете нешто за историјата на употребата на зборот Аллах од арапските православни Христијани? Кога за прв пат бил употребен тој збор? Каква е неговата предхристијанска, но и предисламска употреба? Во неколку наврати ми беше кажано дека самиот термин е неподобен за употреба во христијански контекст, поради неговата употреба во Исламот, […]