Последна можност

Оти тогаш ќе биде мака, каква што не била од почетокот на светот па досега, а и нема да биде. И, ако не се скратат оние дни, никој не би се спасил, но заради избраните ќе се скратат тие дни. Матеј 24, 21-22 Онаа апокалипса од крајот на Откровението веројатно е на почетокот од своето […]