Црковно Новолетие

Овој ден е наречен Начало на индиктот, Почеток на црковното новолетие (Нова година). Многу векови наназад, Новата година во нашата земја (Русија, м.з.) почнувала токму од овој ден. Подоцна, Новата година била преместена според западниот стил – на 1 јануари. А и во многу земји [денес] Новата година започнува различно. Во Азија, Нова година се […]

Бог е Господ и ни се јави

Господи, прости ни на нас грешните Кога започнува утрената се возгласуваат повторно на сите нас познати зборови: „Бог е Господ и ни се јави“ (Пс. 117,22). Што значат тие? Бог ни се покажа како Господ, односно како наш Владика, како Оној Кој царува во нашето срце. А, што навистина царува во нашето срце? Самољубие, бедна […]