Светот на идолопоклонството

Денешното Свето Евангелие е вистински чудесно. Тоа задира во корпусот на социјалните прашања и проблеми. На прашањето за вработувањето и за односот на работникот кон самонаречените господари на светов, кон […]