За здравото и болното око

Светило за телото е окото. И така, ако твоето око биде чисто и целото твое тело ќе биде светло; ако, пак, твоето око биде лошо, целото тело ќе ти биде темно. И така, ако светлината, што е во тебе, е темнина, тогаш каква ли ќе е темнината? Никој не може да им слугува на двајца […]

Светот на идолопоклонството

Денешното Свето Евангелие е вистински чудесно. Тоа задира во корпусот на социјалните прашања и проблеми. На прашањето за вработувањето и за односот на работникот кон самонаречените господари на светов, кон храната и облеката, човекот на овој свет одговара идолопоклонички. Од човекот на овој свет се изнудува пагански однос спрема возглавителите на техничката цивилизација, банките и […]