Темелната заповед: Да се љуби

Темелна, изворна заповед е – да се љуби. Мал збор, но со него се искажува сеопфатен чин. Лесно е да се рече: „Љуби!“, но не е лесно да се дојде до потребната мера на љубовта. Не сосем е јасно ниту како да се достигне. Поради тоа Спасителот ја вооружува оваа заповед со други правила што […]