ПЕТ НАЈЧИТАНИ

Моли се како сè да зависи од Бога.
Работи како сè да зависи од тебе.

-- Блажен Августин, еп. Ипониски